1998 metų „Bažnyčios žinių" turinys (dalinis)

Popiežius

Audiencijos
Didysis jubiliejus (popiežiaus audiencijos skyriuje Popiežius. Audiencijos) Vatikano dokumentai (popiežiaus dokumentai skyriuje Popiežius arba Didysis jubiliejus) Lietuvos Vyskupų Konferencija Ganytojai Vienuolijos Homilijos Straipsniai Interviu Nekrologai Atgarsiai, mintys, nuomonės, kalbos kertelė


Šiame turinyje neatsispindi rubrikos: