Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis


Spalio 28 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdis. Jo metu LVK nariai buvo supažindinti su Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) visuotinio susirinkimo, vykusio 1998 m. spalio 1 – 4 d. Valaame (Suomija), nutarimais.

Posėdyje taip pat buvo aptarta viso Šventojo Rašto leidimo galimybė ir nustatyta preliminari vieno egzemplioriaus kaina.

Vyskupai išreiškė susirūpinimą dėl tikybos pamokų mokyklose ateities, remdamiesi grupės Seimo narių Konstituciniam teismui pateiktu skundu priėmus švietimo įstatymo pataisas. Šiuo klausimu nutarta kreiptis į Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetą.

Konferencija pritarė, kad būtų perorganizuotas LVK 2000 metų jubiliejaus komitetas. Komiteto pirmininku išrinktas Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis, atsakinguoju sekretoriumi paskirtas kun. R. Makrickas.

Kun. R. Makrickas pristatė Lietuvos vyskupijoms parengtą 2000 metų jubiliejaus kalendoriaus projektą, kuriam su nedidelėmis pataisomis buvo pritarta. Šis kalendorius bus išspausdintas drauge su 2000 metų liturginiu kalendoriumi. Rengiantis jubiliejui ketinama išleisti leidinį apie naujuosius XX a. kankinius Lietuvoje, taip pat proginį leidinį jubiliejui atminti. Svarstyta galimybė, kaip pagyvinti parapijų veiklą artėjant jubiliejui. Nutarta paraginti kunigus aktyviau lankyti savo parapijiečius, drauge įtraukiant į šią veiklą ir aktyvius parapijiečius.
Taip pat buvo aptarti klausimai, susiję su katalikiškąja žiniasklaida, bei kai kurių LVK priklausančių įmonių organizaciniai klausimai.

Kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį numatyta surengti gruodžio 29 d. Kaune.