Mirė kunigas Liudvikas Čechavičius (1928 – 1998)
 

Balandžio 6 dieną mirė Kauno arkivyskupijos kunigas Liudvikas Čechavičius. Kunigas L. Čechavičius gimė 1928 balandžio 2 d. Kelmės r., Kanopėnų kaime, mažažemių valstiečių šeimoje. Mokėsi Lolių pradžios ir Kelmės vidurinėse mokyklose. Grįžęs iš karinės tarnybos sovietų kariuomenėje, 1954 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią 1959 m. baigė ir buvo įšventintas kunigu. Kun. Liudvikas Čechavičius dirbo daugelyje Kauno arkivyskupijos parapijų: vikaravo Šiaulių šv. Petro ir Povilo, Kauno šv. Juozapo, Kauno arkikatedros bazilikos parapijose, vėliau buvo Betygalos administratorius, Kauno Vytauto Didžiojo, Žagarės ir Juodeikių parapijų klebonas. Nuo 1993 m. balandžio 1 d. iki 1996 m. birželio 7 d. ėjo Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos prokuratoriaus pareigas, o nuo 1996 m. birželio 7 d. buvo Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos altaristas. Per laidotuvių šv. Mišias pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Kun. Liudvikas Čechavičius palaidotas balandžio 8 d. Šilainių koplyčios šventoriuje.

-Kn-