1998 gegužės 12
Nr. 9


Šiame numeryje:

Popiežius

Lietuvos Vyskupų Konferencija Bažnyčia Lietuvoje Homilijos Didysis jubiliejus Straipsniai Bažnyčia pasaulyje Skelbimai