Krikščioniško socialinio mokymo seminaras "Etikos pagrindimas"
 

Vokietijos Heinrich Pesch Haus švietimo centras ir socialinio Bažnyčios mokymo koordinacinis biuras balandžio 21–26 d. surengė krikščioniško socialinio mokymo seminarą "Etikos pagrindimas". Balandžio 21 d. paskaitos skaitytos Pedagoginiame universitete ir Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centre, balandžio 23 d. – Šv. Kazimiero centre Alytuje ir balandžio 22–23 d. – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre; balandžio 24–26 d. "A. C. Patria" Kulautuvos jaunimo namuose vyko uždaras seminaras, kuriame dalyvavo per 20 švietimo ir socialinio darbo darbuotojų iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių. Seminaruose, kuriuos vedė prof. Norbert Brieskorn SJ iš Miuncheno aukštosios filosofijos mokyklos, buvo išsamiai aptartos įvairios etinės nuostatos, apžvelgta etikos sampratos raida, nagrinėtas krikščioniško socialinio mokymo požiūris ir argumentacija, aiškintasi, koks etinis požiūris būtų teisingiausias kuriant pilietinę visuomenę. Uždaro seminaro metu taip pat diskutuota gyvenimo ir tikėjimo klausimais. Pasak "A. C. Patria" vadovo Arūno Kučiko, 1996 – 1997 metais Lietuvoje vyko keturi krikščioniško socialinio mokymo seminarai politikos temomis, kuriuose aptartos aktualios Lietuvos visuomenei problemos.

-jp-