Mieli Lietuvos jaunuoliai!
 

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16).

Šiandien gyvasis Kristus per jus, mieli broliai, trokšta parodyti žemiškojo gyvenimo prasmę klaidžiojantiems pasaulio vaikams, sakydamas: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas (Jn 14, 5).

Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija rengia kunigus Katalikų Bažnyčiai. Studijuojama Katalikų teologijos fakultete Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Kunigystei rengiamasi šešerius metus. Baigusiems seminariją suteikiami kunigystės šventimai. Sėkmingai išlaikę egzaminus ir apgynusieji bakalauro tezes gauna teologijos bakalauro laipsnį. Gabiausieji gali tęsti studijas VDU magistratūroje arba studijuoti užsienyje.

Į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją priimami jaunuoliai, kuriems jau sukako 18 metų, rimtai apsvarstę pašaukimą kunigystei, doro elgesio, praktikuojantys katalikai, gabūs mokslui, baigę vidurinę ar jai tolygią mokyklą. Prieš atvykdami į seminariją, kandidatai iš savo parapijos klebono gauna charakteristiką, o iš vietos vyskupo – siuntimą į seminariją.

Stojant pateikiami šie dokumentai:

1. vietos vyskupo siuntimas,
2. klebono charakteristika,
3. Krikšto metrikai,
4. Sutvirtinimo sakramento pažyma,
5. autobiografija,
6. mokyklos baigimo dokumentas,
7. medikų komisijos pažyma (forma Nr. 086/a),
8. pasas,
9. šešios nuotraukos 3x4 ir viena 6x9.

Kandidatai gali atvykti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją (Rotušės a. 21) ir pateikti dokumentus kiekvieną dieną nuo 9 iki 13 val., išskyrus sekmadienius, iki liepos 2 d. 13 val.

Stojamieji egzaminai vyks liepos 3 dieną 10 val. Rotušės a. 21. Stojamiesiems egzaminams rengiamasi iš naujojo Katalikų Bažnyčios katekizmo.

Katalikų Bažnyčia su viltimi kreipiasi į Lietuvos jaunuolius, ragindama nuoširdžiai apsvarstyti Kristaus kvietimą: Sek paskui mane (Lk 25, 27).
 

Kunigų seminarijos ir Katalikų teologijos fakulteto vadovai


Dėl stojimo į Vilniaus kunigų seminariją
 

Jeigu jau esate apsisprendę stoti į seminariją, prašome parašyti rektoriaus vardu prašymą, pridėti savo krikšto liudijimą, brandos atestatą arba diplomą, paso kopiją, savo parapijos klebono charakteristiką, gydytojo pažymėjimą, dvi nuotraukas ir visa tai iki birželio 26 d. atnešti į Vilniaus kunigų seminariją (Antakalnio g. 27).

Birželio 27 d. 10 val. Vilniaus kunigų seminarijoje vyks stojamieji egzaminai.
 

Kun. teol. dr. Hans - Friedrich Ficher
Vilniaus kunigų seminarijos rektorius