Paminėtas Lietuvių katalikių moterų draugijos 90 -metis ir Motinos diena
 

Gegužės 2 d. Vilniaus filharmonijos didžiojoje salėje paminėtas Lietuvių katalikių moterų draugijos 90-metis ir Motinos diena. Renginį organizavo Lietuvos katalikių moterų sąjunga, Lietuvos moterų lyga, prisidėjo nacionalinė filharmonija. Ta proga Šv. Kazimiero bažnyčioje šv. Mišias aukojo LKMS dvasios tėvas kun. mons. Juozapas Antanavičius. Per pamokslą jis pabrėžė moters vaidmenį šeimoje, mokykloje, kovojant su blogiu, lygino katalikes su "Veronikomis, šluostančiomis kraują ir ašaras", ragino dalyti gyvenimą kitiems, nes "geri darbai yra vainikuojami". Po šv. Mišių moteris sveikino ponia Alma Adamkienė, remianti katalikiškus vaikų globos namus, Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, vysk. J. Boruta SJ, prisiminimais dalijosi LKMS veikėjos, jų šeimų nariai. Šventės dalyviams griežė M. K. Čiurlionio menų gimnazijos ansamblis, dainavo J. Leitaitė ir G. Skinytė. Anot LKMS pirmininkės Gražinos Paliokienės, renginyje dalyvavo apie tūkstantis žmonių, atvyko narės iš 38 miestų ir rajonų katalikių moterų draugijų. "Finansinės paramos niekieno neprašėme, šventę tikrai jos nusipelniusioms moterims surengėme savo lėšomis", – sakė G. Paliokienė.

-jk-