Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos narių visuotinis suvažiavimas Kaune
 

Balandžio 25 d. Palaimintojo J. Matulaičio namuose Kaune vyko Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos narių visuotinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas dr. Erwin Josef Ender, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius ir 17 Lietuvos vienuolijų generalinių vyresniųjų. Kreipdamasis į susirinkusiuosius, arkivysk. dr. E. J. Ender išreiškė norą geriau susipažinti su Lietuvos seserų gyvenimu ir pabrėžė seserų darbo svarbą nūdienos Bažnyčioje. Suvažiavimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias Palaimintojo J. Matulaičio namų koplyčioje koncelebravo apaštališkasis nuncijus dr. E. J. Ender ir arkivyskupas S. Tamkevičius. Per pamokslą arkivyskupas S. Tamkevičius, remdamasis šv. Petro žodžiais, priminė visų mūsų trapumą, silpnumą, pareigą nuolat budėti, neprarasti vilties, pasitikėti beribe Viešpaties meile ir jėga.

Po šv. Mišių vykusiame posėdyje trejų metų konferencijos veiklą apžvelgė Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė, Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos vargdienių seserų kongregacijos generalinė vyresnioji ses. A. Pajarskaitė, finansinę ataskaitą pateikė Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių seserų kongregacijos generalinė vyresnioji ses. J. Bartulytė. Vėliau buvo išrinkta nauja konferencijos taryba, kurios pirmininke tapo Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos generalinė vyresnioji ses. A. Dalgėdaitė, pavaduotoja – ses. A. Pajarskaitė, sekretore – Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų neviešos kongregacijos generalinė vyresnioji ses. V. Bungardaitė, ekonome – Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos generalinė vyresnioji ses. A. P. Malinauskaitė, tarybos nare – ses. J. Bartulytė. Pasak ses. A. Pajarskaitės, moterų vienuolijų dabarties ir ateities svarbiausias uždavinys – narių ugdymas ir mokymas, kad seserys sugebėtų vykdyti savo pašaukimo ir tarnystės pareigas Bažnyčiai.

-jp-