Konferencija "Ištikimybė Hipokratui" Kaune
 

Balandžio 26 dieną Pasaulinės gyvybės dienos proga Kaune buvo surengta konferencija "Ištikimybė Hipokratui", kuri prasidėjo šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje ir tęsėsi Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Konferenciją organizavo Kauno arkivyskupija, Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacija, Kauno Caritas diagnostikos centras, Lietuvos šeimos centras, Kauno sveikatos skyrius. Konferencijoje dalyvavo arkivysk. S. Tamkevičius, vysk. R. Norvila, KMA rektorius prof. V. Grabauskas, KAK direktorius J. Pundzius, Lietuvos šeimos centro direktorė gyd. N. Liobikienė, Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacijos pirmininkė doc. A. Šaulauskienė, gydytojai iš Kauno, Kauno rajono, Kaišiadorių ir Vilniaus.

Per pamokslą arkivysk. S. Tamkevičius akino susirinkusiuosius minint Pasaulinę gyvybės dieną įsigilinti į apaštalo Petro žodžius, jog Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių. Mat Viešpaties klausimas Kainui "Ką tu padarei?" kasdien pakartojamas tūkstančius kartų, kai žmogus smurtauja prieš kitą žmogų. Arkivyskupas S. Tamkevičius priminė, kad Šventasis Tėvas enciklikoje Evangelium Vitae ypač ragina atkreipti dėmesį į nusikaltimus prieš negimusią gyvybę. "Tokie pasikėsinimai žeidžia žmogaus gyvybę tada, kai ji ypač trapi ir negali savęs apginti", – sakė jis. Žmogus, pasak arkivyskupo, yra sukūręs kultūrą, kurioje galingieji gali dėl savo gerovės ne tik nesiskaityti su kitų gyvybe, bet net tiesiog ją žudyti, kad atsirastų daugiau erdvės jų gyvenimui. Anot ganytojo, dabarties sekuliarizuota visuomenė, turinti silpną ryšį su gyvybės Davėju, labai sunkiai susitaiko su mintimi, kad gyvenime reikia ne tik džiaugtis ir mėgautis malonumais, bet ir mokėti prisiimti skausmą, nepriteklių ir būti šalia tų, kuriems reikalingas mūsų dėmesys ir pagalba. Sunkiai kenčiantiems žmonėms neateitų mintis prieš laiką pasitraukti iš gyvenimo, jeigu jie šalia savęs jaustų mylinčias artimųjų širdis. Bažnyčia niekada nepritars siekimui įteisinti neįgalių ir nepagydomai sergančių žmonių eutanaziją. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad yra daug dorų medikų, kurie supranta gyvybės vertę ir už ją kovoja.

Konferenciją pradėjęs Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius vysk. R. Norvila sakė, kad, nepaisant skirtingų pašaukimų ir požiūrių, medikus ir dvasininkus vienija geranoriškumas ginant žmogaus gyvybę. "Vieni kitus palaikydami ir sutartinai veikdami, galime mesti iššūkį blogio apraiškoms, nuvertinančioms žmogiškąjį orumą", – teigė vyskupas. Anot jo, mokslo laimėjimai išgelbėja daug gyvybių, tačiau kartu leidžia manipuliuoti žmogaus jausmais ir prigimtine teise. Panašiomis mintimis dalijosi ir KMA rektorius prof. V. Grabauskas, atkreipdamas dėmesį į gydymo žodžiu svarbą. Gydytoja N. Liobikienė, kalbėdama apie demokratiją gyvybės ir mirties kultūrų sandūroje, išryškino šeimos reikšmę Bažnyčios ir tautos gyvenime. Pasak prelegentės, bažnytinės institucijos daug daro norėdamos išsaugoti šeimą, bet be valstybės paramos neįstengs apginti šeimos nuo skurdo, nedarbo ir t. t. "Demokratija nėra vertingesnė už kitas vertybes, jei ji nesiremia tiesa, moralinėmis nuostatomis, meile ir atsakomybe", – sakė Lietuvos šeimos centro vadovė. Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacijos pirmininkė doc. gyd. A. Šaulauskienė kvietė visus įsivaizduoti, kaip prasideda žmogiškasis gyvenimas šioje žemėje; ji taip pat akcentavo, kad žmogus nėra gyvybės kūrėjas, todėl negali būti ir jos šeimininkas. Prelegentė apžvelgė septynias Dvasios dovanas, padedančias medikui tarnauti žmogui ir būti gyvybės kultūros skleidėju. Gydytojoms O. Intaitei-Andriuškevičienei ir N. Liobikienei buvo įteikti Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacijos garbės raštai. Šios asociacijos pirmininkė gyd. A. Šaulauskienė buvo apdovanota Lietuvių tautinės kultūros Kauno centro direktorės dailininkės N. Birgelienės paveikslu "Gyvybės žiedai".

Konferencijoje apie pusantro šimto gydytojų priėmė atnaujintą Hipokrato priesaiką. Šioje ceremonijoje dalyvavo ir keturi šios priesaikos atnaujinimo signatarai: profesoriai Laima Griciūtė, Elena Stalioraitytė, Leonas Mačiulis ir Vilius Grabauskas. Šis Pasaulinei gyvybės dienai pažymėti skirtas renginys baigėsi berniukų chorinio dainavimo mokyklos "Varpelis" atliekamomis giesmėmis.

-jp-