Popiežius: laiškai, audiencijos, pareiškimai

Spekuliacijos apie pasaulio pabaigą neteisingos

(KAP) Popiežius Jonas Paulius II pavadino spekuliacijas bei pranašystes apie pasaulio pabaigą "iliuzinėmis ir neteisingomis". Per balandžio 22 dienos visuotinę audienciją popiežius pripažino, kad Kristus grįš laikų pabaigoje pasaulio teisti ir kad istorija artėja prie šio tikslo. Tačiau Kristus nėra nurodęs jokio chronologinio termino. Jėzus tiktai yra sakęs, jog pabaiga ateis tada, kai jo išganomasis darbas per Evangelijos skelbimą bus įgijęs visuotinį matmenį. Pasak popiežiaus, aiškinant ir stengiantis suprasti apokaliptiškas Evangelijos ištarmes, reikėtų atsižvelgti į jų simbolinę reikšmę.
 

Nedarbas yra "blogis"

(KAP) Popiežius Jonas Paulius II pasmerkė tendenciją išnaudoti darbėmius didelio nedarbo sąlygomis. Balandžio 30 d. Vatikane kreipdamasis į Italijos, Ispanijos ir Lenkijos darbo tarnybų atstovus, Jonas Paulius II ragino nenukrypstamai laikytis teisingų atlyginimų ir žmoniškų darbo sąlygų principų. Kiekvienu atskiru atveju nedarbas yra "blogis" ir, pasiekęs tam tikrą ribą, gali tapti "socialine nelaime". Ypač neigiamą poveikį nedarbas dažniausiai daro šeimoms bei jaunimui. Sykiu popiežius pabrėžė būtinybę labiau socialiai pripažinti namų darbą bei tėvų darbą auklėjant ir prižiūrint vaikus.

Gegužės 3 dieną Šv. Petro aikštėje popiežius Jonas Paulius II akino profesines sąjungas bei politikus dėti daugiau pastangų sprendžiant nedarbo problemą. "Tikiuosi, kad politikai ir profesinės sąjungos dar labiau stengsis deramai išspręsti šias problemas", – sakė jis.