Seminaras "Tikybos dėstymas pradinėse klasėse" Panevėžio Kazimiero Paltaroko katalikiškoje vidurinėje mokykloje
 

Balandžio 7 d. Panevėžio Kazimiero Paltaroko katalikiškos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojos pakvietė visų Lietuvos katalikiškųjų mokyklų mokytojus į seminarą "Tikybos dėstymas pradinėse klasėse". Seminare dalyvavo 42 mokytojai iš Šiaulių, Kretingos, Telšių, Elektrėnų, Utenos, Kaišiadorių. Renginyje apsilankęs Panevėžio vyskupas J. Preikšas sakė: "Jaunimas – mūsų ateitis. Jis kaip nugludintas deimantas. Mokytojų uždavinys – prisikelti patiems ir prikelti, gražiai išauklėti jaunimą, kad jis džiugintų visus savo dora, gražiais darbais ir tvirtu tikėjimu". Šios mokyklos įkūrėjas, pirmasis jos direktorius monsinjoras Jonas Juodelis prisiminė mokyklos istoriją, palinkėjo visiems sėkmės ir Dievo palaimos. Panevėžio katalikiškosios mergaičių žemės ūkio mokyklos dėstytoja ses. Loreta Armalytė skaitė paskaitą "Šviesti ir dalytis". "Darbas su vaikais – Dievo dovana mums visiems. Išeiname tuščiomis rankomis, kur siunčia Šventoji Dvasia. Daug sunkumų, nesėkmių, kliūčių. Bet aš juk ne viena. Su manimi – Kristus. Pasitikėkime Kristumi", – kalbėjo ses. Loreta ir, skambant muzikai, pakvietė visus meditacijai. Mokytoja Zita Bruniūtė pasidalijo mintimis apie religinio turinio esmę – bendravimą su mažaisiais, apie kelią į jų širdį, natūralų vedimą prie Dievo. Įdomiai parodomąsias tikybos pamokas su giesmelėmis, žaidimais vedė mokytojos Zita Bruniūtė, Marija Būgaitė, mokytoja metodininkė Zuzana Vasiliauskienė, pastaroji, be to, skaitė pranešimą "Tikėjimo tiesų integracija į mokomuosius dalykus". Seminaras baigėsi meditacija "Kaip širdis diktuoja".