Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla rengia vargonininkus
 

Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC informuoja, kad Marijampolės aukštesniojoje pedagogikos mokykloje rengiami vargonininkai. Balandžio 24 dienos aplinkraštyje ganytojas rašo, jog senas ir garbingas mokytojų ugdymo tradicijas turinčioje mokykloje galima įgyti unikalią pradinės mokyklos muzikos mokytojo ir kartu bažnyčios vargonininko specialybę. Nuo praėjusiųjų metų mokykloje jau veikia parengiamasis skyrius, o šiais metais studijų programa buvo gerokai patobulinta ir atsirado galimybė dėstyti dainavimą (giedojimą). Šiuo metu Lietuvoje yra keletas mokymo įstaigų, kur muzikai gabūs jaunuoliai gali išmokti vargonavimo. Tačiau tapti ir diplomuotu muzikos mokytoju, ir diplomuotu vargonininku, įgyjant profesionalius dainavimo įgūdžius, kol kas galima tik Marijampolėje. Mokytojo ir vargonininko specialybė, pasak vyskupo, jaunam žmogui suteiks galimybę ne tik turėti pakankamą darbo krūvį, bet ir pragyventi; mažesnėms parapijoms tai būtų bene vienintelė galimybė išlaikyti tinkamai išsilavinusį vargonininką. Mokyklos absolventai gaus pagrindinės mokyklos muzikos mokytojo diplomą bei įgis vargonininko kvalifikaciją, o norintieji gauti dar ir vargonavimo bakalaurą galės papildomai rengtis Lietuvos muzikos akademijoje. Studijuoti priimami baigę vidurinę bei muzikos mokyklas arba konservatoriją (aukštesniąją muzikos mokyklą) ir išlaikę stojamuosius egzaminus asmenys. Į parengiamąjį skyrių priimami 9 klases ir vaikų muzikos mokyklą baigę moksleiviai. Parengiamajame skyriuje moksleiviai turės galimybę pabaigti vidurinę mokyklą ir pasirengti tolesnėms studijoms. Jie, kaip ir visi kiti mokyklos studentai, aprūpinami bendrabučiu ir gauna stipendiją.

Stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 1–5 d. Dokumentai priimami nuo birželio 15 d. Išsamią informaciją galima gauti mokyklos raštinėje.