Kauno arkivyskupijoje įsteigta nauja Kauno Gerojo Ganytojo parapija
 

Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, atsižvelgdamas į Kauno miesto sielovados reikmes, 1998 04 28 dekretu Nr. 773 atskyrė nuo Šv. Antano parapijos teritorijos dalį ir joje įsteigė naują Kauno Gerojo Ganytojo parapiją. Šiaurinė riba: Savanorių pr. (nuo Kovo 11-osios g.), autostrada iki Ateities plento; rytinė riba: Ateities plentas; pietinė riba: Biruliškių g., Elektrėnų g., Pramonės pr., Draugystės g. (iki žiedo); vakarinė riba: Kovo 11-osios g. (iki Savanorių pr.). Laikinai šv. Mišios sekmadieniais bus aukojamos Dainavos vidurinėje mokykloje. Iki tol, kol bus pastatyta laikina bažnyčia ir įkurta parapijos raštinė, teisė laidoti ir teikti visus sakramentus palikta Šv. Antano parapijos kunigams, kurie iki šiol rūpinosi šių tikinčiųjų sielovada.

-Kn-