1998 vasario 28
Nr. 4


Šiame numeryje:

Lietuvos Vyskupų Konferencija

Bažnyčia Lietuvoje Homilijos Straipsniai Bažnyčia pasaulyje Mintys Nauji leidiniai