Šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje Vasario 16 -osios proga

Vasario 16 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias už Lietuvos laisvę aukojo kardinolas V. Sladkevičius, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupas Vl. Michelevičius, vyskupas R. Norvila ir kunigai. Per pamokslą arkivyskupas S. Tamkevičius pabrėžė, kad laisvė – Dievo dovana, ir mes turime išmokti šia laisvės dovana naudotis. Tik mylėdami Tėvynę mes pajėgsime nusimesti per 50 metų nukaltus vergijos ir melo pančius. Ganytojas pasidžiaugė altruistiniu gydytojų, mokytojų darbu, krikščioniškai auklėjančiais savo vaikus tėvais, visais tais, kurie atlieka samariečių vaidmenį. Arkivyskupas S. Tamkevičius akcentavo, kad teisingumas ir krikščioniškas gailestingumas šiandien ypač reikalingas, bet dažnai į šį teisingumo šauksmą nesistengiama įsiklausyti, nenorima Lietuvoje kurti "gyvybės kultūrą": žudoma negimusi gyvybė, per žiniasklaidą brukamas smurtas, pornografija ir t. t. Vasario 16-osios proga ganytojas kvietė būti savanoriais, ginančiais laisvę nuo smurto bei prievartos, ragino tiesti vienybės kelią ateities vardan.

-jp-