Kauno arkivyskupijos kuriją aplankė JAV ambasadorius

Vasario 19 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje JAV ambasadorius Keith Smith su žmona Nina Smith susitiko su Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi. Susitikime taip pat dalyvavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC ir Kauno arkivyskupo augziliaras R. Norvila. Šis vizitas – pirmasis JAV ambasadoriaus susitikimas su Lietuvos Bažnyčios hierarchais. Arkivyskupas S. Tamkevičius priminė, kad dėl JAV įtakos buvo mažiau varžomos žmogaus teisės sovietų priespaudos metais. Ambasadorius K. Smith norėjo išgirsti Kauno arkivyskupo nuomonę apie didžiausias dabartines Lietuvos problemas. Arkivyskupas, atkreipęs dėmesį į visuomenės ne tiek medžiaginį, kiek dvasinį nuskurdimą, sakė, kad ypač svarbūs Vakarų pavyzdžiai, rodantys dvasinių vertybių primatą. Anot arkivyskupo S. Tamkevičiaus, iš Vakarų mokomės, kaip pamatyti vargstančius visuomenės narius, protingai išnaudoti laisvę. Ambasadorius K. Smith pasisakė drauge su žmona auginąs šešis vaikus ir siekiąs perduoti jaunimui supratimą apie dvasines vertybes. Arkivyskupas S. Tamkevičius padovanojo jų šeimai LKB kronikos tomą anglų kalba.

-kl-