Bažnyčia ir visuomenė

Krikščionys turėtų viešai ginti svetimtaučius

(KAP) Pabėgėlių ir prieglobsčio ieškančiųjų teisių nevalia aukoti dėl nacionalinių interesų arba rinkimų taktikos sumetimais. Pristatydamas popiežiaus Jono Pauliaus laišką gavėnios proga, Popiežiškosios "Cor unum" tarybos prezidentas arkivyskupas Paul-Josef Cordes vasario 18 d. tvirtino, jog krikščionys turėtų viešai ginti svetimtaučius, kai trypiamos pabėgėlių teisės. Jis taip pat įspėjo, jog valstybėms negalima "rinkimų taktikos sumetimais skatinti savo piliečių egoizmą svetimtaučiams priešiškais įstatymais". Šio reikalavimo nesusilpnina nė faktas, kad kiekvienos tautos galimybės priimti svetimtaučius yra ribotos ir kad esama žmonių, kurie, ieškodami gerovės, stengiasi pasinaudoti prieglobsčio teise. Anot arkivyskupo, Bažnyčia turėtų dar labiau pakelti balsą šiuo klausimu, nes problema ne mažėja, bet didėja. Krikščioniškoji naujiena kreipiasi ne tik į institucijas, bet ir į kiekvieną žmogų kasdienybėje. "Svetimtaučių neturėtume laikyti grėsme savo kultūrinei tapatybei bei gerovei", – sakė jis.

Arkivyskupas Cordes taip pat atkreipė dėmesį, jog, anot paskutiniojo Jungtinių Tautų komisariato pabėgėlių klausimais (UNHCR) pranešimo, pasaulyje šiuo metų yra apie 50 milijonų pabėgėlių. Kai kuriose šalyse padėtis itin dramatiška: Afganistane yra beveik 2,5 milijono, buvusioje Jugoslavijoje – per milijoną, Sudane, Somalyje ir Ruandoje – maždaug po 500 t?kstančių pabėgėlių. "Pabėgėlių vargas yra pasaulinis reiškinys, todėl popiežiaus žodis turėtų susilaukti atgarsio visame pasaulyje", – sakė "Cor unum" prezidentas.

Laiške šių metų gavėnios proga popiežius Jonas Paulius II, be kita ko, atkreipia dėmesį į pabėgėlių bei prieglobsčio ieškančiųjų problemą. Turtingų išsivysčiusių šalių gyventojus jis ragina nelaikyti grėsme vadinamųjų "ekonominių pabėgėlių". Popiežius kritikuoja nepakantą, rodomą asmenims, kurių vienintelė "kaltė" ta, jog jie ieško darbo ir geresnių gyvenimo salygų už savo tėvynės ribų.
 

Vatikano laikraštis kritikuoja reklamos pramonę

(KNA) Vatikano laikraštis "L’Osservatore Romano" labai griežtai kritikavo reklamos pramonę ir jos įtaką žiniasklaidai bei visuomenei. Vasario 15 dienos numeryje rašoma, jog taisyklių nevaržoma reklama galinti tapti pavojinga dominavimo asmeniniame bei visuomeniniame gyvenime priemone. Matydama vis stiprėjančią reklamos įtaką visuomenės elgesiui, valstybė turėtų ginti individą nuo sutelktos žiniasklaidos ir prekių bei paslaugų siūlytojų galios. Kadangi daugelis žiniasklaidos priemonių beveik visas savo pajamas gauna iš reklamos, prekių bei paslaugų siūlytojai ir žiniasklaidos priemonių savininkai yra vienas nuo kito priklausomi; juos taip pat vienija pelno troškimas.
 

Kuba suteiks Bažnyčiai daugiau laisvės

Vašingtonas/Vatikanas (KNA). Pasak Niujorko kardinolo John J. O’Connor, Kubos vyriausybė po istorinio popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo suteiks šalies Bažnyčiai daugiau laisvės. Nuolaidos Bažnyčiai bus suteikiamos pamažu, bet jų tikrai bus. Ryškus didesnio atvirumo Kuboje ženklas, anot kardinolo, buvo naujos kunigų seminarijos Havanoje kertinio akmens pašventinimas popiežiaus apsilankymo metu. "Tai žymi, jog prasidėjo senosios eros pabaiga", – tvirtino kardinolas JAV katalikų naujienų agentūrai CNS.

Vasario 12 dieną Vatikano spaudos tarnyba pranešė, jog Kubos vyriausybė paleido keliasdešimt politinių kalinių, buvusių sąraše, kurį popiežiaus apsilankymo metu vyriausybei buvo įteikęs Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Angelo Sodano.