Britų ambasadoriaus dovana seminarijai

Vasario 20 d. Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje lankėsi Jungtinės Karalystės ambasadorius Thomas Macan, kuris padovanojo seminarijai anglų kalbos vadovėlių ir informacinės literatūros. Ambasadorius pasidžiaugė jau anksčiau užsimezgusiu bendradarbiavimu su seminarijos rektoriumi vysk. R. Norvila. Jungtinės Karalystės ambasadorius anksčiau buvo susitikęs su Vilniaus arkivyskupu ir apaštališkuoju nuncijumi. Apsilankęs seminarijoje, ambasadorius T. Macan susitiko su arkivyskupu S. Tamkevičiumi, kuris padėkojo už padovanotas knygas ir priminė keletą vaisingo bendradarbiavimo pavyzdžių tarp Kauno arkivyskupijos ir Didžiosios Britanijos katalikiškųjų institucijų: ryšius su Maryvale ir Craigheado institutais, paramos Paštuvos karmeličių vienuolynui iniciatyvą. Spalio mėnesį ambasadorius T. Macan lankėsi Paštuvos karmeličių vienuolyne, kurio statybą remia jo šalies piliečiai.

-kl-