Popiežius: laiškai, audiencijos, pareiškimai

Jonas Paulius II susitiko su Borisu Jelcinu

(KAP) Vasario 11 d. Vatikane popiežius Jonas Paulius II ir Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas pasikeitė nuomonėmis saugumo bei bendradarbiavimo Europoje klausimais. Anot Vatikano atstovo spaudai paskelbto pareiškimo, taip pat kalbėta apie politinę bei visuomeninę Rusijos padėtį ir indėlį, kuriuo tikintieji galėtų prisidėti prie solidaresnės visuomenės kūrimo. Per 50 minučių trukusį susitikimą, kuris vyko "labai nuoširdžioje aplinkoje", Jonas Paulius II ir Borisas Jelcinas išreiškė savo požiūrius į Irako krizę. Abu atmeta karinį krizės sprendimą ir pirmenybę teikia diplomatinėms pastangoms. Kalbėta ir apie artėjantį 2000 metų krikščionybės jubiliejų. Ginčų sukėlęs Rusijos naujasis religijų įstatymas, dėl kurio abejonių praėjusių metų rudenį yra išreiškęs ir Vatikanas, buvo išsamiai aptarinėjamas per Rusijos užsienio reikalų ministro Jevgenijaus Primakovo ir Vatikano "užsienio reikalų ministro" arkivyskupo Jean-Louis Tauran pokalbį.

Neortodoksų Bažnyčios Rusijoje kritikuoja, jog šiuo įstatymu pirmenybė teikiama rusų ortodoksų Bažnyčiai, tuo tarpu likusios skriaudžiamos. Keletą valandų prieš popiežiaus ir Jelcino susitikimą arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius vėl kritikavo, jog Katalikų Bažnyčia minėtu įstatymu nepripažįstama tradicine religine bendrija. Jis paneigė ortodoksų keliamus kaltinimus, neva katalikai, naudodamiesi agresyviais misionieriavimo metodais bei Vakarų lėšomis, verbuoja ortodoksų tikinčiuosius. Katalikų Bažnyčios Rusijoje dėmesio centre, pasak arkivyskupo, ne ortodoksai, bet ateistai ir agnostikai.

Vertindamas popiežiaus susitikimą su Rusijos prezidentu, Maskvos patriarchato užsienio reikalų tarnybos vadovas, Smolensko ir Kaliningrado metropolitas Kirilas pareiškė, jog šis įvykis nepagerins santykių tarp katalikų ir ortodoksų. Rusijos naujienų agentūrai Interfax jis taip pat tvirtino, jog tikra pažanga galėtų būti pasiekta tiktai per tiesioginį popiežiaus ir Maskvos patriarcho Aleksijaus II susitikimą.
 

Nesivadovauti "konfliktų logika"

(KNA) Popiežius Jonas Paulius II ragino artėjant krikščionybės jubiliejui būti jautresniems teisingumui ir labiau skatinti socialinį vystymąsi pasaulyje. Vasario 12 d. kreipdamasis į susirinkusius vyskupus bei kitus Bažnyčios darbuotojus, atsakingus už pasirengimą artėjančiam 2000 metų jubiliejui, jis pabrėžė, jog būtina mėginti įveikti nesklandumus nesivadovaujant "konfliktų logika". Sykiu reikia visomis jėgomis stengtis pagerinti sunkią daugelio valstybių ekonominę padėtį, pašalinti "vergiškas sąlygas bei nežmonišką skurdą".

Šventieji metai, anot popiežiaus, turėtų būti "malonės ir susitaikymo" metai. Svarbūs ne tik išoriniai organizaciniai dalykai, bet ir vidinis pasirengimas. Privalu vėl atgaivinti Dievo pajautą bei įžvelgti jo vadovavimą kūrinijai ir istorijai. Tai reikalauja atsivertimo, prasidedančio širdyje ir apimančio susitaikymą su artimu. Rengiantis 2000 metams, pasak Jono Pauliaus II, privalu pagyvinti liturginį gyvenimą, maldą, ekumeninį bei tarpreliginį dialogą.
 

Lenkija reikalinga Europai

(KNA) Popiežiaus Jono Pauliaus II požiūriu, Lenkija labai reikalinga besivienijančiai Europai. Vasario 14 d.Vatikane kreipdamasis į vyskupus iš visos Lenkijos, popiežius akcentavo Lenkijos kultūros vaidmenį Europos vienijimosi procese. Sykiu jis pareiškė, jog žemyno suartėjimo nevalia apriboti vien ekonominiais bei materialiniais aspektais. Priešingai, labai svarbu išsaugoti ir toliau plėtoti krikščionybę išpažinusių Europos protėvių dvasinį paveldą.

Europai, pasak Jono Pauliaus II, reikia giliai tikinčios Lenkijos, suvokiančios jai Apvaizdos patikėtą vaidmenį. Jo tėvynė, smarkiai nukentėjusi per Antrąjį pasaulinį karą, galinti daug pasiūlyti Europai – pirmiausia savo turtingą krikš?ionišką tradiciją ir gyvą dabartinį tikėjimą. Lenkijos religinis ir nacionalinis etosas esąs Europai "vertingas energijos rezervas". Sykiu popiežius akino Lenkijos vyskupus priešintis vartotojiškumo bei vertybių nuosmukio tendencijoms. Jis atkreipė dėmesį ir į žiniasklaidą. Tai vertinga informacijos priemonė, tačiau turi pavojingą tendenciją "tam tikra prasme kurti nuosavą pasaulį".