Pasirengimas Didžiajam jubiliejui

Vasario 10 – 12 d. Vatikane vyko pasirengimo Didžiajam 2000 metų jubiliejui Centrinio komiteto susitikimas su nacionalinių komitetų atstovais. Lietuvos Vyskupų Konferencijai (LVK) šiame susitikime atstovavo vyskupas R. Norvila, kuris yra LVK 2000 metų jubiliejaus komiteto narys. Susitikime, vykusiame Sinodo auloje, dalyvavo per šimtą atskirų kraštų pasirengimo Jubiliejui komitetų atstovų, daugiausia vyskupų, taip pat broliškųjų bažnytinių bendrijų bei organizacijų atstovai.

Pasirengimo Jubiliejui centrinio komiteto komisijos supažindino su atliktais darbais. Daug diskutuota dėl jubiliejinių metų iškilmių kalendoriaus Romoje, kalbėta apie ekumenizmą pabrėžiant, kad Jubiliejus gali būti proga atkurti krikščionių vienybę. Anot vyskupo R. Norvilos, susitikimas leido pajusti, kokią svarbą ir prasmę visuotinė Bažnyčia skiria Jubiliejaus šventimui. Centrinio komiteto iniciatyva vykdomas specialus projektas dėl nuolatinio kompiuterinio ryšio tarp atskirų šalių nacionalinių komitetų ir Centrinio komiteto.

Ta pačia proga vyskupas R. Norvila kaip Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas dalyvavo vasario 9 d. Lorete vykusiame Pasaulinės ligonių dienos minėjime.

-kl-