1998 gruodžio 28
Nr. 24


Šiame numeryje:

Popiežius

  • Jo Šventenybės popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas Pasaulinės taikos dienos (1999 m. sausio mėn. 1 d.) proga Tikrosios taikos paslaptis – pagarba žmogaus teisėms
  • Bažnyčia Lietuvoje Dokumentai Bažnyčia pasaulyje Nauji leidiniai

    1998 m. turinys

    Mintys