Vatikanas griežtai nusistatęs prieš klonavimo eksperimentus


(VIS, CRTN) „Gaminti žmogiškąsias būtybes, paskui jas sunaikinti panaudojant jų ląsteles kitoms žmogiškosioms būtybėms yra groteskiškas medicininės diskriminacijos aktas”, – rašo pranciškonas teologas Gino Concetti gruodžio 10 dienos Vatikano dienraštyje „L’Osservatore Romano”.

Straipsnis buvo atsiliepimas į pranešimą, kad Didžiosios Britanijos vyriausybinė komisija aprobavo klonavimą „terapiniais” tikslais. Tokiam sprendimui griežtai pasipriešino ir Anglijos bei Škotijos Bažnyčios. Savo straipsnyje tėvas G. Concetti pabrėžė, kad visi moralės bei religijos ekspertai turėtų sutikti, jog tokia technika yra „nežmoniška ir siaubinga” ir turėtų būti atmesta.

„Terapinis operacijos tikslas būtų pasiektas paaukojant mirčiai laboratorijoje klonuotus žmogaus embrionus”, – rašo tėvas G. Concetti. Bet jis kartu pažymi, kad embrionas yra žmogiškoji būtybė, tai įrodo tas faktas, jog embrionas gali toliau vystytis tik implantuotas į moters gimdą. Todėl teologas visiškai pritaria tiems kritikams, kurie panašią techniką apibūdina, kaip „technologinį kanibalizmą”.

Tėvas G. Concetti sutinka, kad reikia palaikyti „mokslines pastangas, siekti naujų terapinių būdų ir kitų priemonių, kad būtų įveiktos ligos”. Tačiau visuomenė privalo pripažinti „kiekvienos žmogiškosios būtybės teises, orumą ir ypač teisę gyventi”.

Britų vyriausybės patariamosios komisijos rekomendacijas leisti klonuoti žmogaus embrionus terapijai griežtai sukritikavo ir Popiežiškosios gyvybės akademijos viceprezidentas vyskupas Elio Sgreccia, pabrėždamas, jog Katalikų Bažnyčia bet kuriuo atveju yra nusistačiusi prieš žmogiškųjų būtybių klonavimą.

Argumentą, esą klonavimas yra priimtinas, kai jo tikslas yra padėti kitiems, vyskupas E. Sgreccia pavadino „absurdišku tvirtinimu”. Tai primena sakymą, jog kiekviena žmogiškoji būtybė – kiekvienas iš mūsų – gali būti panaudotas kito naudai.

„Tokie eksperimentai grąžina mus atgal į nacių koncentracijos stovyklas, nors jų tikslai kiti. Tai tas pats žmogiškųjų būtybių naikinimas kažkieno naudai”, – sakė žymiausias Bažnyčios bioetikas ekspertas vyskupas E. Sgreccia.