Nauji leidiniai

Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579). – Vilnius: Aidai, 1998. – 368 p., iliustr. – [Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae I]

Ši knyga – pirmasis leidinys iš „Aidų“ leidykloje sumanytos serijos „Lietuvos istorijos bažnytiniai šaltiniai“. Šiame leidinyje publikuojamas Žemaičių vyskupijos vizitacijos aprašymas išsiskiria ir išsamumu, ir forma. Tokių veik pažodžiui užrašytų dialogų ir tokio dėmesio sielovados situacijai neaptiksime jokiuose vėlesniuose šaltiniuose. Jau vien dėl to Tarkvinijaus Pekulo vizitacija yra unikalus Bažnyčios potridentinės reformos Lietuvoje liudijimas. Į vizitacijos aprašymo leidimą įtrauktas įvadas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios potridentinės reformos liudijimas“, paaiškinimai ir rodyklės.

Johann Eckhart. Traktatai ir pamokslai. – Vilnius: Pradai, 1998. – 249 p. – [Filosofijos klasika. Mažoji serija]

Žymaus viduramžių vokiečių filosofo ir teologo mistiko Johanno Eckharto (apie 1260–1328) rinktinėje spausdinami reikšmingiausi jo darbai – traktatai „Pamokomosios kalbos“, „Dieviškosios paguodos knyga“, „Apie kilnų žmogų“ bei keletas svarbesnių pamokslų.

Antanas Rubšys. Šventojo Rašto kraštuose: Apaštalo Pauliaus pėdsakais. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. – t. 3. – 435 p., iliustr.

Prelatas profesorius Antanas Rubšys, eidamas apaštalo Pauliaus pėdsakais, atskleidžia Tautų apaštalą kaip žmogų, I a. krikščionišką asmenybę, pirmąjį Naujojo Testamento teologą, gilinasi ne tik į jo mokymą, bet ir jo viltį, drąsą, tikėjimą. Šia knyga užbaigiama kelionių po Šventojo Rašto kraštus trilogija.

Robertas Gedvydas Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. – Kaunas: Judex, 1999. – 454 p., iliustr.

Knygos autorius kruopščiai surinko ir susistemino Marijos garbei Lietuvoje pašvęstas šventoves, vietas, kur apsireiškė Dievo Motina. Pateikiama kiekvienos šventovės, vietovės ar paveikslo, statulos istorija, nusakoma tiksli jo vieta, su kokiais atlaidais susijęs ir t. t.

Tom Ehart. Pasimatymas, seksas, aš ir Dievas. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. – 112 p.

Amerikiečių rašytojas Tom Ehart bręstančiam, ieškančiam, abejojančiam jaunuoliui stengiasi padėti teisingai suvokti paprastus, tačiau svarbius dalykus – pirmiausia, kad pasimatymai yra žygis, galintis nuvesti pas gyvenimo partnerį; antra, lytiškumas ir seksas – dovanos, pagrįstos dieviškomis vertybėmis ir tiesa, o ne malonumus žadinančiomis fantazijomis, todėl jomis reikia džiaugtis, o ne piktnaudžiauti; ir galiausiai Dievas, laukiantis paklusnumo Jo valiai, nes tik taip parodytume pasauliui, jog iš tiesų galima gyventi kitaip – taip, kaip Jis tikisi iš mūsų. Tai ir yra pats tikriausias kelias.

Širdies kalba: 365 mintys apie meilę. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. – 108 p.

Knygoje surinkti mąstymai ir citatos iš įvairių autorių minčių lobyno – pagarsėjusių ir nežinomų, tikinčių ir netikinčių, skirtingų laikų bei kraštų žmonių, sugebėjusių priartėti prie begalinio ir neaprėpiamo pasaulio, valdomo meile.

Malda su Ignacu Lojola. – Kaunas: Caritas, 1998. – 106 p. – [Kelionės draugai]

„Malda su Ignacu Lojola“ yra daugiau nei tik knyga apie Ignaco dvasingumą. Šios knygos tikslas nuteikti jus taip melstis, kaip meldėsi Ignacas. Joje rašoma apie šaltinius ir temas, kurios buvo esminės jo patirčiai. Kiekvienas mąstymas gali padėti suprasti jo dvasingumą ir paskatinti apmąstyti savo patirtį.
Knygos „Malda su Ignacu Lojola“ tikslas yra padėti jums atrasti gilų Iganco dvasingumą ir pasiremti jo dvasia bei išmintimi savo santykiuose su Dievu, broliais ir seserimis ir su savo paties širdimi bei protu.

Bruno Ferrero. Ar ten aukštai kas nors yra?: Trumpi pasakojimai sielai . – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. – 78 p., iliustr.

Antroji italų rašytojo Bruno Ferrero trumpų pasakojimų sielai knyga. Kaip ir pirmojoje knygoje „Rožės dvelksmas“, autorius kreipiasi į ieškojimų išvargintą šiandienos skaitytoją, atskleisdamas paprastuose dalykuose slypintį pasaulio grožį.

Bronius Bulika. Vyturio giesmė. – Kaunas: Atmintis, 1998. – 95 p.

Ši knygelė pasirodo kunigo Broniaus Bulikos 10-ųjų mirties metinių proga. „Kaip tikras egzistencialistas, kunigas Bronius krikščionybę suvokė ne kaip atskirų tikėjimo aktų vėrinį, bet kaip visą žmogų persmelkiantį, organiškai ar atsakingai pergyvenamą būvį, paradoksalų, bet galingą ir kitaip gyventi įkvepiantį imperatyvą“, – pratarmėje rašo Faustas Jončys.

Jonas Kučinskas - Kučingis. Dievo Žodžio tarnyboje. – Vilnius: Logos l-kla, 1998. – 800 p.

„Dievo Žodžio tarnyboje“ – antroji prel. J. A. Kučingio pamokslų knyga. Joje pateikti įvairiais metais ir įvairiomis progomis pasakyti pamokslai. Tai ne tik pamokymai tikintiesiems bei religinių švenčių ir apeigų kilmės aiškinimai, bet ir pamąstymai apie gyvenimo prasmę, Dievo, Tėvynės ir artimo meilę.

Kryžiaus Jonas. Tamsioji naktis. – Kaunas: Caritas, 1998. – 143 p.

Šv. Kryžiaus Jonas žengiančiam į dvasios gyvenimą padės realiai įvertinti savo būklę, pasirengti sekti Dievą „tamsiojoje naktyje“, įsidrąsinti eiti „tobulojo nuotykio“ keliu.

Kelsiuos ir eisiu pas Tėvą: 1999 m. liturginiai skaitiniai. – Kaunas: Gyvieji akmenys, 1998.

Norite skaityti Šventąjį Raštą kartu su Bažnyčia? Norite melstis Liturgines valandas? Nežinote, kurį puslapį atsiversti? Tuomet Jums reikalingas šis mažutis leidinėlis, telpąs į bet kurio dydžio Šventąjį Raštą. Jis lydės Jus visus Dievo Tėvo metus.

Alina Šaulauskienė. Vaisingumo pažinimas ir valstybinė šeimos politika. – Kaunas, Leidybos ir informacijos centras „Už gyvybę“, 1998.–39 p.

Šis leidinys – tai apmąstymai apie žmogaus teisę gyventi nuo pirmųjų egzistencijos momentų. Skaitytojus privers suklusti kai kurie paskutiniųjų dešimtmečių Lietuvos demografiniai duomenys. Šio leidinio autorė –  gydytoja akušerė ginekologė, ilgametė Vilniaus universiteto docentė Alina Šaulauskienė, žmogaus atėjimui paskyrusi 45 savo darbo metus. Ji teigia, kad etinis sveikatos priežiūros matmuo pirmiausia turėtų būti pagrįstas pagarba žmogaus gyvybei, jos neliečiamumui ir žmogiškajam orumui.