Išvažiuojamasis Vilniaus miesto valdybos posėdis


Gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės Teisės departamento Nuosavybės teisių atkūrimo tarnyba ir Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba surengė išvažiuojamąjį Vilniaus miesto valdybos posėdį, kurio metu Vilniaus miesto valdybos nariams, frakcijų vadovams, savivaldybės administracijos vadovams buvo parodytos Vilniaus arkivyskupijos socialinės globos įstaigos, Vilniaus kunigų seminarija ir Trinapolio rekolekcijų namai, aplankyta vienintelė integruoto mokymo Vilniuje (bendrose klasėse kartu su neįgaliaisiais mokosi ir sveiki vaikai) įstaiga – valstybinė „Versmės” mokykla (mokyklą globoja Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos vienuolės). Anot Nuosavybės teisių atkūrimo tarnybos vadovo S. Bargailos, išvažiuojamasis posėdis skirtas miesto vadovams, kad jie pamatytų, kaip tvarkomi ir prižiūrimi arkivyskupijai grąžinti pastatai, kaip naudojamos socialinei globai skirtos lėšos. „Pakvietėme ir žiniasklaidą, kad pagaliau baigtųsi nesveikas ažeotažas dėl tariamai perpardavinėjamo ar ne pagal paskirtį naudojamo grąžinto Bažnyčios turto”, – sakė S. Bargaila. Jis pabrėžė, kad dabar kiekvienas galėjo įsitikinti, kas konkrečiai padaryta, kur panaudoti pinigai ir kaip grąžintiems pastatams renovuoti ir išlaikyti trūksta lėšų.

Miesto vadovai ir žiniasklaidos atstovai apsilankė restauruojamuose Motinos Teresės globos namuose, įsikūrusiuose arkivyskupijai grąžintame pastate Šv. Stepono g. 35. Baigus restauracijos darbus, Motinos Teresės seserys galės kasdien maitinti vargšus 80 vietų valgykloje, slaugyti vienišus senelius, apnakvindinti benamius. Bendra globos namų rekonstrukcijos darbų vertė – 4 mln. litų. Deja, arkivyskupijai iš užsienio ir Lietuvos tikinčiųjų pavyko surinkti tik apie 2 mln. litų aukų. „Versmės” mokyklai tapus vidurine labai trūksta patalpų, tačiau pradėtai rekonstrukcijai pabaigti aukų taip pat nepakanka.

Nors išvažiuojamojo posėdžio metu jokių dokumentų pasirašyta nebuvo, Vilniaus meras R. Paksas pažadėjo ieškoti galimybių finansuoti „Versmės” mokyklos rekonstrukcijos darbus, taip pat bendromis jėgomis ieškoti investitorių Motinos Teresės globos namų rekonstrukcijai pabaigti, tikimasi šiuos darbus atlikti iki šv. Velykų. Pasak S. Bargailos, Vilniaus meras R. Paksas nuosavybės grąžinimą Bažnyčiai įvertino labai vienareikšmiškai žurnalistams pareiškęs, jog „negali būti pusės tiesos. Arba grąžiname, arba ne. Yra įstatymai, ir kas priklauso Bažnyčiai, turi būti grąžinta”.

-am-