Kardinolui Vincentui Sladkevičiui įteikta Santarvės premija


Gruodžio 23 d. Kaune J. Em. kardinolui Vincentui Sladkevičiui buvo įteikta Santarvės premija. Premijos įteikimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kadenciją baigęs prezidentas Algirdas Brazauskas, ankstesniųjų Santarvės premijų laureatai, būrys dvasininkų, visuomenės, mokslo bei kultūros veikėjų. Santarvės premija jau buvo apdovanoti mons. Kazimieras Vasiliauskas, prof. Viktorija Daujotytė, poetas Justinas Marcinkevičius ir prezidentas Algirdas Brazauskas.

Pirmasis sveikinimo žodį tarė prezidentas A. Brazauskas, kuris yra Santarvės fondo valdybos narys ir iki šiol paprastai teikdavo Santarvės premijas. Jis pavadino kardinolą Vincentą Sladkevičių labiausiai nusipelniusiu Santarvės premijos iš visų jos ligšiolinių laureatų. „Jūs skleidžiate gėrį žodžiu ir raštu”, – sakė A. Brazauskas, užsimindamas apie nuolat spausdinamas Jo Eminencijos mintis „Kauno dienoje”. Prezidentas Valdas Adamkus sakė, jog ypač prasminga įteikti Santarvės premiją Kūčių išvakarėse, nes jos simbolinis ženklas Baltasis angelas „skelbia ramybę”.

Kaip įžanga į kardinolo žodį buvo perskaitytas palyginimas apie kūną ir jo narius (1 Kor 12, 12 ir t.). Kardinolas V. Sladkevičius kalbėjo apie panašią prasmę turinčius žodžius „santarvė”, „santara”, „vienybė”, „sutarimas”. Jis nurodė pavyzdžiu nuostabią Dievo Apvaizdos sukurtą santarvę, „gyvąją kūrinijos santarą”. Tęsdamas Šventojo Rašto mintį kardinolas pažymėjo kiekvieno, net paties nežymiausio, žmogaus nepaprastą reikšmingumą. Jis taip pat prisiminė, kad santarvės idealais gyveno nuo mažumės šeimoje iki šių dienų.

Kun. V. Lenktaitis perskaitė Himną meilei (1 Kor 13). Trumpą žodį tarė ir pagiedojo kun. F. L. Blynas. Kauno I muzikos mokyklos sakralinio giedojimo choras atliko keletą nuotaikingų kūrinių. Padėkojęs už sveikinimus kardinolas pasidalijo kalėdaičiais su visais iškilmių dalyviais bei svečiais.

-jp-