Seminaras „Šventasis Raštas lietuvių kalba“ Vilniaus universitete


Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimo centro iniciatyva gruodžio 21 d. Vilniaus universiteto teatro salėje vyko seminaras „Šventasis Raštas lietuvių kalba”. Vysk. J. Boruta SJ seminaro dalyviams papasakojo Šventraščio vertimo į lietuvių kalbą istoriją, ilgėliau sustodamas prie J. Bretkūno vertimo. Aptardamas ką tik pasirodžiusį Šventojo Rašto leidimą, vysk. J. Boruta sakė: „atsivertę Šventraštį nesunkiai suprantame, kad naudojamės didžių Biblijos vertėjų darbo vaisiais, tegul tai bus įvertinimo ženklas tiems, kas prie jo dirbo, ir paskata augti naujiems vertėjams”. Kun. J. Ivanauskas, pratęsdamas vysk. J. Borutos mintį, apžvelgė Šventojo Rašto vertimus nuo 16 a. iki prieškario. Jis užbaigė J. Skvirecko vertimu, pabrėždamas jo indėlį tobulinant Šventojo Rašto kalbą. Į šį seminarą atvykęs Senojo Testamento vertėjas prel. A. Rubšys kvietė pažinti Šventąjį Raštą, suvokti, kad „tai knyga ne apie Dievą, bet iš Dievo”. Apie iškilią arkivysk. J. Skvirecko asmenybę kalbėjo dr. A. Vasiliauskienė.

-jk-