1998 lapkričio 30
Nr. 22


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Dokumentai Bažnyčia pasaulyje