Susitikimas su krikščioniškosios literatūros leidėjais Šiauliuose


Lapkričio 19 d. Šiaulių universitete įvyko susitikimas su katalikiškos literatūros leidyklų atstovais. Šiaulių vyskupijos 2000 m. jubiliejaus komiteto kvietimu susitikime dalyvavo „Aidų”, „Katalikų pasaulio”, „Caritas”, „Logos” ir kitų leidyklų atstovai, kurie supažindino susitikimo dalyvius su leidyklų darbu, pristatė išleistą literatūrą. Renginio metu skaitytojai galėjo įsigyti minėtų leidyklų knygų. Susirinkusiuosius pasveikinęs vyskupas E. Bartulis pasakė: „Viešpaties jubiliejus – didžioji saulė, kuri užtekėjo prieš 2000 metų. Čia susirinko žmonės, kurie trokšta mums parodyti tą saulę”. „Aidų” leidyklos direktorius Vytautas Ališauskas apibūdino šios leidyklos darbo kryptis: stengiamasi leisti dvasinę literatūrą, religiniu požiūriu svarbius filosofijos darbus (pvz., Kierkegaardo, Platono veikalus), taip pat krikščioniškosios kultūros apmąstymų veikalus. Pradėta leisti Bažnyčios istorijos šaltinių serija, skirta ne tik profesionalams, bet ir visiems besidomintiems. Per metus „Aidai” išleidžia per 30 pavadinimų knygų. „Logos” leidykla, pasak direktorės Dalios Marijos Stančienės, veiklą pradėjo kartu su „Logos” žurnalu. Žurnalas pasirinkęs tomizmo kryptį, orientuojasi į inteligentiją, bendrauja su užsienio autoriais. Leidykla pasiryžusi išversti ir išleisti visą Tomą Akvinietį. Dar šiemet turėtų pasirodyti Summa contra gentiles. Per metus išeina 15 – 20 pavadinimų knygų. „Sandoros” žurnalo Religijos skyriaus vadovė Jūratė Grabytė sakiusi, kad žurnalas tęsia buvusio „Katalikų pasaulio” tradicijas. Kita vertus, leidinys labai atsinaujinęs, suformuota nauja redakcija, turinti daug talkininkų. Kiekvienas „Sandoros” numeris skiriamas ieškančiam skaitytojui. Žurnalo kolektyvas stengiasi įgyvendinti idėją – steigti „Sandoros” skaitytojų klubus. Tokį klubą planuojama įkurti ir Šiauliuose. Be minėtų prelegentų, susitikime kalbėjo „Caritas” leidyklos vadovė Vanda Ibianska, beje, paminėjusi, kad „Caritas” knygos pačios pigiausios, taip pat Lietuvos katechetikos centro leidyklos vadovas Laimutis Genys, akcentavęs, kad labai trūksta liturginių pamaldumo knygų. Ypač, jo manymu, reikėtų leisti liturginių maldynų, nes esami jau pasenę. Buvo aptartos kai kurios jaunimo literatūros leidimo galimybės. Pabrėžta, jog krikščioniška jaunimo literatūra turinti sudaryti atsvarą pasaulietinei literatūrai. Susitikimo pabaigoje buvo paskelbta, kad nuo 1999-ųjų metų Šiauliuose pradedamas leisti žurnalas neįgaliesiems „Mielaširdingumo kelias”, kuris bus platinamas visoje Lietuvoje.

-na-