„Cor Unum” 1998 metais labdarai skyrė  daugiau kaip 3 mln. dolerių


(CRTN)Vatikano labdaringą veiklą koordinuojanti Popiežiškoji taryba „Cor Unum” pranešė, kad pastaraisiais metais skyrė daugiau kaip 3 mln. dolerių paremti nuo potvynių ir kitokių nelaimių nukentėjusioms šalims, o taip pat humanitarinei pažangai pasaulyje.

Popiežiškoji taryba „Cor Unum” savo ataskaitoje, paskelbtoje lapkričio 17 dieną, pranešė, kad dėl stichinių nelaimių nukentėjusioms Afrikos, Azijos bei Lotynų Amerikos šalims, taip pat didelių potvynių Pietų Italijoje aukoms 1998 metais buvo skirta 800 tūkstančių dolerių. Kiti 450 tūkstančių dolerių buvo paskirti vadinamiesiems „humanitarinės ir krikščioniškosios pažangos” projektams, vykdytiems beveik 200 šalių. „Cor Unum” ataskaitoje taip pat rašoma, kad pradėjus Italijoje vykdyti „Labdaros duonos” pardavimo akciją jau surinkta 120 tūkst. dolerių, jie buvo skirti aprūpinti maistu Afrikos Didžiųjų Ežerų regiono karo pabėgėlius. Pagal „Labdaros duonos” projektą, pradėtą rugsėjo mėnesį, daugelis Italijos kepyklų kepa specialios formos duonos kepalus, kuriuos pardavus pelnas skiriamas „Cor Unum” humanitarinei veiklai. Popiežiškoji tarnyba taip pat pranešė, kad toliau vykdomos vietinės iniciatyvos pagal programą „100 Šventojo Tėvo projektų”. Ši programa koordinuoja pramoninių šalių pastangas sukurti besivystančioms šalims skirtus paramos fondus. Per 1997–1998 metus pagal minėtą programą jau surinkta maždaug 2 mln. dolerių. Šios lėšos leidžia vykdyti daugiau kaip 200 įvairių humanitarinės paramos projektų.

Lapkričio 11–14 dienomis Romoje vykusioje Popiežiškosios tarybos „Cor Unum” metinėje sesijoje šalia nuveikto darbo rezultatų buvo aptariami ir ateinančių 1999 metų, kuriuos popiežius Jonas Paulius II paskyrė gailestingumo vertybei išryškinti, planai. 1999 m. gegužės 12–15 dienomis „Cor Unum” rengiasi Romoje organizuoti didelį labdaros temai skirtą kongresą, kuriame dalyvaus Vyskupų konferencijų ir bažnytinių labdaros organizacijų atstovai. Gegužės 16 dieną Šventasis Tėvas planuoja susitikti su savanoriais humanitarinės paramos darbuotojais iš viso pasaulio.