Popiežius susitiko su katalikų charizminio atsinaujinimo vadovais


(VIS) Spalio 30 d. popiežius Jonas Paulius II audiencijoje priėmė 130 katalikų charizminio atsinaujinimo vadovų, kurie tomis dienomis Italijos Fidžio mieste dalyvavo Tarptautinėje katalikų charizminio atsinaujinimo atsakingųjų vadovų konferencijoje (joje dalyvavo trys atstovai iš Lietuvos „Gyvųjų akmenų” bendruomenės – Red.).

Popiežius pasidžiaugė, kad charizminio atsinaujinimo judėjimas uždegė daugelio pasauliečių širdis, grąžino tikėjimą nuo Bažnyčios ir tikėjimo nutolusiems žmonėms. Šventasis Tėvas ragino charizminio atsinaujinimo dalyvius „puoselėti savo bendruomenėse katalikiškąją tapatybę, išlaikant glaudų hierarchinį ryšį su vyskupais ir popiežiumi”. Be to, popiežius priminė: „entuziastingą tikėjimą, gaivinantį jūsų bendruomenes, turi lydėti ištikimas Bažnyčios mokymui krikščioniškasis ugdymas”. Jis priminė neseniai paskelbtą savo encikliką „Fides et ratio”, kurioje kalbama apie tikėjimo ir proto santykį. „Mūsų tikėjimas yra racionalus. Mes esame pašaukti protu gilintis į dieviškąsias paslaptis. Jei mes tikėjimą atskirtume nuo proto, jis virstų tariamai dvasiniu fideizmu, kažkokiu neracionalių ir jausminių dalykų kratiniu”, – sakė Jonas Paulius II.