1998 spalio 26
Nr. 20


Šiame numeryje:

Didysis jubiliejus

Bažnyčia Lietuvoje Homilijos Ganytojai Dokumentai Bažnyčia pasaulyje Kalbos kertelė