Spalis – dvasinės ir fizinės sveikatos mėnuo


Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarnyba, prisidėdama prie Sveikuolių sąjungos kasmet Lietuvoje organizuojamos „Sveikatos bangos”, spalį Šiauliuose paskelbė dvasinės ir fizinės sveikatos mėnesiu. Į šį renginį įsitraukė ir miesto dvasininkai bei vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio Šiaulių skyrius. Be pasaulietinių akcijų, organizuojamų švietimo, kultūros, medicinos įstaigų, vyko ir religinės. Miesto bažnyčiose blaivybės ir sveiko dvasingumo intencijomis buvo kalbamas rožinys, kunigai per pamokslus ragino susilaikyti nuo svaigalų, nerodyti blogo pavyzdžio vaikams ir pan. Spalio 18 d. Šiaulių katedroje buvo aukojamos šv. Mišios už sveiką ir harmoningą žmogų. Po šv. Mišių vykta į Kryžių kalną, kur „Sveikatos bangos” dalyviai pernai buvo pastatę kryžių.

Miesto švietimo įstaigose vyko muzikinės - diskusinės popietės, kurių metu buvo propaguojamas sveikas ir blaivus gyvenimo būdas. Spalio 21 d. į Aukštabalio vidurinėje mokykloje surengtą popietę atvyko vyskupas E. Bartulis, vyskupo M. Valančiaus sąjūdžio Šiaulių tarybos nariai. Mokytojams ir moksleiviams vyskupas pasakė, jog džiaugiasi matydamas prasminga veikla užsiimančius jaunuolius, savo tikėjimu, elgesiu, išvaizda išsiskiriančius iš kitų. Ganytojas pabrėžė, kad labai svarbu išmokti save valdyti, nepasiduoti blogiems raginimams ir įpročiams. Blaivybės sąjūdžio Šiaulių tarybos pirmininkas Albertas Griganavičius susirinkusiems papasakojo apie Valančiukų organizaciją, jos veiklą, ragino įsteigti ją ir šioje mokykloje.

Spalio 29 d. Šiaulių katedroje vyskupas E. Bartulis blaivybės intencija aukojo šv. Mišias. „Esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, – per pamokslą kalbėjo vyskupas. – Visa tai nesuderinama su Bakcho, Veneros ir kitų dievaičių garbinimu. Tai veda į pražūtį, į atsiskyrimą nuo tikrojo Dievo”. Tą pačią dieną miesto savivaldybėje blaivybės propaguotojai surengė diskusijų bei muzikos vakarą, kuriame  dalyvavo vyskupas E. Bartulis, taip pat prof. Juozas Vaitkevičius, buvęs ilgametis Šiaulių pedagoginio instituto rektorius, 1979 m. išvaikyto pirmojo blaivininkų sąskrydžio dalyvis. Vyskupas, kalbėdamas vakaro dalyviams, pabrėžė, kad palūžus, netekus vilties reikia griebtis ne stikliuko, bet šauktis Aukščiausiojo pagalbos. „Labai svarbu, – sakė vyskupas, – savo aplinkoje skleisti blaivų gyvenimo būdą: pavyzdžiai užkrečia ir patraukia”. Vakare buvo prisiminta sovietmečio laikų blaivininkų veikla, apibendrintas pastarųjų metų dabartinio Blaivybės sąjūdžio darbas. Koncertavo „Atžalyno” choras, Šiaulių universiteto kamerinis orkestras.

-na-