1998 kovo 16
Nr. 5


Šiame numeryje:

Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje Ganytojai


Homilijos


Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje