2007 rugsėjo 20
Nr. 17
PDF formuotė, 300 kb

  Šiame numeryje:  
Bažnyčia Lietuvoje

 • Konkordato 80 metinių minėjimas ir Vatikano valstybės sekretoriato sekretoriaus santykiams su valstybėmis viešnagė
 • Pradedant naujuosius mokslo metus
 • Vyskupas E. Bartulis paskelbtas Šiaulių miesto garbės piliečiu
 • Mirė mons. Kleopas Jakaitis (1924–2007)
 • Tradicinė piligriminė kelionė į Šiluvą
 • Piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva
 • Piligriminis žygis į Pivašiūnus
 • Arkivyskupo S. Tamkevičiaus kreipimasis Dėl Naujamiesčio parapijos nelaimės
 • Paminėtas Jono Pauliaus II apsilankymas
 • „Gyvojo rožinio“ draugijos susitikimas
 • Šiluvos Marijos paveikslo kelionė
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežiškoji migrantų ir keliaujančiųjų pastoracijos taryba. Kelio pastoracijos gairės (Pabaiga)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benedikto XVI kelionė į Austriją
 • 3-ioji Europos ekumeninė asamblėja Sibiu
 • Benediktas XVI Lorete
 • Paminėtas palaimintosios Motinos Teresės mirties dešimtmetis
 • Popiežius smerkė padegėjus
 • Religinės praktikos nėra privilegijų šaltinis
 • Vokiečių vyskupai laikysis vieningų 1962 Mišiolo taikymo principų
 • Vyskupas Sgreccia kritikavo selektyvų abortą
 • Adelaidės arkivyskupas gina celibatą
 • Vatikano paaiškinimas dėl vegetacinės būklės pacientų gyvybės palaikymo

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“