„Bažnyčios žinios“. 2007 rugsėjo 20, Nr. 17. <<< atgal į numerio turinį

Arkivyskupo S. Tamkevičiaus kreipimasis

Dėl Naujamiesčio parapijos nelaimės

2007 08 17

2007 m. rugpjūčio 16 d. Panevėžio vyskupijos Naujamiesčio šv. apaštalo evangelisto Mato parapiją ištiko didelė nelaimė – baisus gaisras smarkiai apgadino bažnyčią. Lietuvos katalikai nuoširdžiai užjaučia šios bažnyčios kleboną kun. Algirdą Dauknį bei visus parapijiečius dėl šio itin skaudaus įvykio.

Ištikus tokiai nelaimei kviečiu pirmiausia Kauno arkivyskupijos parapijas, taip pat ir visos Lietuvos tikinčiuosius bei geros valios žmones padėti atstatyti gaisro žiauriai suniokotą šimtametę šventovę (šiam tikslui Kauno arkivyskupijoje artimiausiu metu bus paskelbta atskira rinkliava).

Visų mūsų solidarumas tokią valandą yra ypač svarbus, nes jeigu pastebime toli nuo mūsų ištinkančias katastrofas ir remiame nuo jų nukentėjusius žmones, tai juo labiau turėtume padėti čia pat esantiems artimiesiems.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Kauno arkivyskupas metropolitas ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas© „Bažnyčios žinios“