2007 gegužės 17
Nr. 9
PDF formuotė, 265kb

  Šiame numeryje:  
Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvoje paminėta Gyvybės diena
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Paminėtas pal. arkivyskupas Jurgis Matulaitis
 • Eucharistijos šventė Kaune
 • Kunigo paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
 • Prezidento viešnagė Kaišiadoryse
 • Vilkaviškio vyskupijos neformalaus nuolatinio kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susitikimas
 • Mons. Juozapo Antanavičiaus dovana Panevėžio bibliotekai
 • Ateitininkų įžodžio šventė Marijampolėje
 • Kauno šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos šv. Mišių patarnautojų šventė
 • Rengiamasi naujai ekspedicijai Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės pėdomis
 • Knygos „Vyskupas Juozas Preikšas“ pristatymas Panevėžyje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Benediktas XVI. Posinodinis apaštališkasis paraginimas Sacramentum caritatis (pabaiga)

Bažnyčia pasaulyje

 • Renovabis parėmė 900 projektų
 • Popiežius nori žmogaus orumą atitinkančios globalizacijos
 • Dievo žodžiui skirto Vyskupų sinodo parengiamasis dokumentas
 • Popiežius kvietė melstis dėl pašaukimų
 • Vatikane rūpinamasi klimato pokyčiais

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“