„Bažnyčios žinios“. 2007 gegužės 17, Nr. 9. <<< atgal į numerio turinį

Nauji leidiniai

Claudio Mina. Menas būti: Asmens raida ir laimė. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 116 p.

Kiekvienas gyvas kūrinys, vos ėmęs egzistuoti, yra apdovanojamas gebėjimais kuo geriau išspręsti savo raidos ir išlikimo problemas. Žmogui kitaip. Jis yra pašauktas nepalyginamai aukštesniam – dvasiniam – tobulumui, kurio sąlyga – pasirinkimo laisvė.

Kad taptum žmogumi, pirmiausia reiškia išmokti „meno būti“. Šis menas apima daugybę fizinės, jausminės ir dvasinės žmogaus raidos aspektų. Nuo to priklauso ne tik asmens raida, bet ir labiausiai jo trokštamos vertybės – laimės – patyrimas.

Šioje knygelėje yra plėtojama meno visiškai save realizuoti tema. Joje svarstomi pagrindiniai visuminės asmens raidos aspektai, tačiau ne teoriškai, bet remiantis aktualiomis kasdienio gyvenimo patirtimis. Joje paprastai (tačiau ne paviršutiniškai) samprotaujama apie svarbiausias gyvenimo vertybes: džiaugsmą, meilę, laimę, kasdienybės turiningumą ir t. t. Šie puslapiai galėtų tapti vadovu svarbiausiųjų vertybių, kuriomis remdamasis kiekvienas žmogus gali kurti autentišką savo asmenybę.

Daniele Bean. Mano puodelis arbatos: Katalikės mamos apmąstymai. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 152 p.

Motinų mintys per dieną pertraukiamos galybę kartų, o akimirkos, kai galime stabtelėti, neįtikėtinai trumpos. Todėl mums taip būtini tikro įkvėpimo gurkšneliai, kuriuos spėtume sugriebti laisvesnę minutę. Reikalingos gilios mintys, kurios išliktų dar ilgai po to, kai padedame į šalį knygą ir nusivejame nuogą mažylį.

Šioje knygoje autorė mėgina pasidalyti mintimis taip, kad jos būtų naudingos nepriklausomai nuo to, ar bus skaitomos neatsitraukiant nuo pradžios iki pabaigos, ar paskaitinėjamos trumpomis ištraukomis visą dieną. Danielė Byn kalba apie vaikų ugdymą, su humoru vertindama kasdieniame gyvenime pasitaikančius sunkumus bei nesėkmes, kurias įveikti padeda tikėjimas, kad vaikai santuokoje yra nuostabi dovana, Dievo palaima, o juos auginantiems tėvams tenka didžiulė atsakomybė už jiems pavestas sielas.

Jean Lafrance. Dieną ir naktį. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 112 p.

„Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?!“ (Lk 18, 7).

Dieną ir naktį – tai kunigo ir vienuolio Jean Lafrance pomirtinis veikalas, tapęs jo dvasiniu testamentu. Kad būtume išrinktieji, kurie šaukiasi Dievo dieną ir naktį, turime įveikti netrumpą kelią. Šia knyga autorius ne tik pratęsia savo mokymą apie maldą šventųjų mokykloje, bet ir atveria iki šiol uždarytas duris.

Patirties subrandintais vaisiais prabyla visuomet taip rūpestingai puoselėtas paslėptasis gyvenimas. Knygoje apibrėžiama maldos esmė, nurodoma, kada ir kaip reikia melstis. Meldžiantis svarbiausia yra nusižeminimas ir pasitikėjimas Dievu. Autorius pabrėžia maldos svarbą žmogaus vidiniam gyvenimui, nes malda žmogų palaiko, suteikia jėgų kasdienybėje – ir džiaugsme, ir kančioje. Malda – tai Dievo dovana, Šventosios Dvasios įkvėpta malonė, mūsų tikėjimo išbandymas. Pirmosios paslaptys, pirmasis apšvietimas, pirmasis asmeninis liudijimas, kaip atrasti maldos mokytoją, kaip tapti maldos žmogumi.

Fabio Ciardi. Tavo Žodis – ugnis: kaip gyventi Evangelija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 136 p.

Dievo Žodis – ugnis, perkeičianti savyje visa, prie ko prisiliečia. Ugnis – tai Dievo visagalybės ir transcendencijos, sukeliančios Viešpaties baimę, ženklas: „Iš mūsų kas valios ištverti ugnį pleškančią?“ (Iz 33, 14). Bet taip pat tai ir Dievo artumo ženklas. Dievas veda savo tautą ugnies stulpu: apšviečia kelią, sušildo nakties šaltyje. Jėzus, kaip Išėjimo Viešpats, tapatina save su ugnimi. Jo lūpomis skamba Giesmių giesmės žodžiai: „Meilė stipri kaip mirtis, aistra nuožmi kaip Šeolas. Jos kaitra kaip ugnies kaitra, nenumaldoma liepsna. Giliausi vandenys negali užgesinti meilės bei potvyniai jos paskandinti“ (Gg 8, 6–7). Dievo Žodis – tai liepsnojanti Meilė. Perduodamas iš kartos į kartą Žodis pasiekė mus kaip gyvasis fakelas. Nors nuo pradžios Jį skiria du tūkstančiai metų – liepsna neatvėso. Žodžio galios šviesoje autorius drąsiai siūlo bendrystę su Kristumi, kaip gyvą dialogą tarp Dievo ir žmogaus, kaip gyvenimą Evangelija, kaip amžinąją ugnį.

Fabio Ciardi – Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos Misionierių Oblatų kongregacijos narys ir Pašvęstojo gyvenimo teologijos instituto „Claretianum“ (Roma) profesorius.© „Bažnyčios žinios“