1998 lapkričio 17
Nr. 21


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Ganytojai

Straipsniai

Dokumentai Nauji leidiniai