1998 balandžio 15
Nr. 7


Šiame numeryje:

Popiežius

Lietuvos Vyskupų Konferencija Ganytojai Bažnyčia Lietuvoje Homilijos Bažnyčia pasaulyje Nauji leidiniai