2007 gruodžio 12
Nr. 23
PDF formuotė, 239kb

  Šiame numeryje:  
Bažnyčia Lietuvoje

 • LVK pranešimas spaudai „Dėl Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo ir Kremavimo įstatymo projektų“
 • Paminėta Negimusio kūdikio diena
 • Paminėtos vysk. V. Borisevičiaus gimimo 120-osios metinės
 • Lietuvos Caritas darbo grupė aptarė maisto dalijimą nepasiturintiesiems
 • Lietuvos Caritas įvertinimas
 • Kunigų susirinkimai (Kauno arkivyskupijos, Šiaulių vyskupijos, Panevėžio vykupijos)
 • Kražių skerdynių minėjimas
 • Konferencija parapijų katechetams Marijampolėje
 • Diakonų šventimai Kaune
 • Chorų šventė Žemaičių Kalvarijoje
 • Seminaras apie krikščionišką vadovavimą Šiluvoje
 • Krepšinio turnyras Vilniuje
 • Šiluvos Marijos paveikslo kelionė
 • Advento vakaras Kauno akademinei bendruomenei
 • Knygos „Veprių Kalvarijos“ pristatymas
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Kardinolų užduotis – skelbti Kristaus tiesą
 • Krikščionybė – ne europietiška religija
 • Pristatyta popiežiaus žinia Migrantų dienos proga
 • Popiežius kviečia musulmonų mokslininkus į pokalbį
 • Popiežius lankėsi Romos maltiečių ligoninėje
 • Pažinti Dievą kaip „gailestingą Tėvą“
 • Pirmasis ad limina vizitas iš Mongolijos
 

© „Bažnyčios žinios“