2007 spalio 31
Nr. 20
PDF formuotė, 233kb

  Šiame numeryje:  
Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Kauno arkivyskupijos II sinodas
 • Konferencija konkordato tarp Lietuvos valstybės ir Šventojo Sosto 80-mečiui paminėti
 • Naujųjų mokslo metų pradžios šventė Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje
 • Lietuviškas koplytstulpis Italijos Bardi miestelyje
 • Renginių ciklas „Pasipriešinimo ženklai sovietmečio Kaune“
 • Rekolekcijos „Žmonės pagal Dievo širdį“
 • Kviečiame rengtis ir dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose 2008!
 • Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 • Eucharistijos šventė Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje
 • Raseinių dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
 • Šiluvos paveikslo kelionė
 • Dainuojamosios poezijos popietė Kauno šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Ganytojo žodis

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI lankėsi Neapolyje
 • Popiežius ragino melsti pilnutinės vienybės tarp katalikų ir ortodoksų
 • Paskelbti naujų kardinolų vardai
 • Benedikto XVI laiškas Pasaulinės maisto dienos proga
 • Benediktas XVI ir sportas
 • Popiežius iškėlė bažnytinės muzikos vertę
 • Bažnyčia sveikina medicinos pažangą įveikiant nevaisingumo problemas
 • Kardinolas Tauran komentavo islamo mokslininkų laišką
 • Romos kurijos arkivyskupas paragino laikytis saiko statant mečetes
 • Šventasis Sostas rūpinasi Afrikos plėtra
 • Vatikanas ragina nusiginkluoti

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“