2007 spalio 15
Nr. 19
PDF formuotė, 262kb

  Šiame numeryje:  
Popiežius

Šventasis Sostas

Bažnyčia Lietuvoje

 • Jeano Vanier viešnagė Lietuvoje
 • Konferencija „Tautinio tapatumo puoselėjimas – visuomenės ateities kūrimo būdas”
 • Lietuvos Caritas bendradarbiai aplankė kolegas Austrijoje
 • Konsekruota Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčia
 • Mirė kun. jubil. Vaclovas Degutis (1914–2007)
 • Paminėtos paveikslo vainikavimo metinės Žemaičių Kalvarijoje
 • Padėkos šv. Mišios už šv. Jėzaus Marijos Eugenijos Milleret paskelbimą šventąja
 • Karo kapelionų pratybos Nemenčinėje
 • Eucharistijos šventė Kauno arkivyskupijos Šv. Vincento Pauliečio parapijoje
 • Giesmių vakaras Šiauliuose
 • Popietė „Su šv. Pranciškumi“ Kauno šv. Jurgio vienuolyne
 • Vargonininkų kursai Klaipėdoje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius ragino, kad vyskupai būtų Bažnyčių „angelai sargai“
 • Popiežius kvietė vyskupus būti „maldos vyrais“
 • Teologinė komisija nagrinėjo prigimtinį įstatymą
 • Popiežius ragino melstis rožinį už taiką
 • Jonas Paulius II atsisakė „užsispyrėliškosios terapijos“
 • Nėra jokios „ketvirtosios Fatimos paslapties“
 • Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse Tautose akcentavo žmogaus orumą
 • Migrantai gali būti „slėpiningas iššūkis“ Bažnyčioms
 • Vatikano atstovas Ženevoje gynė pabėgėlių teises
 • Kun. doc. dr. Arvydas Ramonas. Europos nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai susitikimas Zagrebe

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“