„Bažnyčios žinios“. 2007 spalio 15, Nr.19. <<< atgal į numerio turinį

Nauji leidiniai

Stanislaw Dziwisz. Gyvenimas su Karoliu. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 304 p.

„Mieli skaitytojai,

Atsivertėte šią knygą, nes naudojatės kiekviena proga atgaivinti tuos įspūdžius, kurių savo tikėjimo kelyje patyrėte tiesiogiai ar bent atokiai, per televiziją, radiją, spaudą susitikę su Jonu Pauliumi II – popiežiumi, palikusiu mūsų Tėvynės istorijoje ir žmonių širdyse neišdildomą žymę. Garbusis autorius, daugelį metų buvęs ypač arti Šventojo Tėvo, leidžia pažvelgti į jo tarnystę tiek iš Karolio Wojtylos gimtinės, tiek iš Amžinojo miesto perspektyvos“, – rašo savo kreipimesi į skaitytojus kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Pokalbių su žurnalistu knygoje ilgametis popiežiaus Jono Pauliaus II sekretorius ir dabartinis Krokuvos arkivyskupas Stanislavas Dzivišas skaitytojams atveria Šventojo Tėvo „slėpinį“ – žmogiškąjį Įsikūnijusio Dievo veidą. „Gyvenimas su Karoliu“ – tai liudijimas apie žmogų, kuris sugebėjo tapti dieviškosios tėvystės laidininku ir aiškintoju, kuriam pavyko sumažinti atstumą tarp dangaus ir žemės, tarp transcendencijos ir imanencijos, taip pat padėti naujo dvasingumo, naujos tikėjimo išraiškos šių laikų visuomenėje pamatus.


© „Bažnyčios žinios“