2007 rugsėjo 30
Nr. 18
PDF formuotė, 231kb

  Šiame numeryje:  
Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Marijos šventovių tinklo susitikimas
 • Baigėsi Šilinių atlaidai
 • Atsisveikinimas su mirusiu ambasadoriumi Kaziu Lozoraičiu Kaune
 • Kunigų rekolekcijos Vilniuje ir Šiauliuose
 • Tikybos mokytojų ir katechetų konferencija Kaune
 • Mirė kan. emer. jubil. Jonas Baranauskas (1925–2007)
 • Piligriminis žygis į Trakus
 • Eucharistijos šventė Kauno Kristaus prisikėlimo parapijoje
 • Paroda „Šiaulių katedra“
 • Marijos paveikslo kelionė Kėdainių šv. Juozapo parapijoje
 • Tikybos mokytojų seminaras Lazdijuose
 • Knygos „Pamokslų rengimas ir retorika“ pristatymas
 • Renginiai Birštono sakraliniame muziejuje
 • Meninis projektas

Homilijos

Bažnyčia pasaulyje

 • Renovabis kongresas visuomenės ugdymo tema
 • Kirche in Not kreipia pagalbą į Artimuosius Rytus
 • Marijonų kongregacijos įkūrėjo beatifikacija
 • Benediktas XVI ragino kovoti su korupcija
 • Popiežius priminė Bažnyčios socialinio mokymo principus

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“