„Bažnyčios žinios“. 2007 rugsėjo 30, Nr.18. <<< atgal į numerio turinį

Nauji leidiniai

Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka. – Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2007 – 240 p., iliustr.

„Santrauka, kurią dabar pateikiu visuotinei Bažnyčiai, yra tikslus ir patikimas Katalikų Bažnyčios katekizmo apibendrinimas. Joje glaustai išdėstyti visi esminiai ir pamatiniai Bažnyčios tikėjimo elementai.“

„Santraukai būdingi trys pagrindiniai bruožai: griežta priklausomybė nuo Katalikų Bažnyčios katekizmo; dialoginis žanras; paveikslų panaudojimas katechezėje.“

Popiežius Benediktas XVI

Vatikano parengtoje Katalikų Bažnyčios katekizmo santraukoje:
– 598 klausimai ir atsakymai,
– bendrosios katalikų maldos,
– tikėjimo mokymo formulės.

Spalvota, nedidelio formato, 240 p. knygelė kietais viršeliais. Kiekvienam katalikui!
Ieškokite katalikų knygynuose ir savo parapijose.
Parapijos dėl KBK santraukos pirmiausia turėtų kreiptis į savo vyskupijos kuriją.


© „Bažnyčios žinios“