2007 birželio 30
Nr. 12
PDF formuotė, 287kb

  Šiame numeryje:  
Popiežius

Lietuvos Vyskupų Konferencija

Bažnyčia Lietuvoje

 • Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų kelionė Šiaulių, Telšių ir Vilkaviškio vyskupijose
 • Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės šventimas
 • Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinio kongreso metinės ir vyskupijos sielovadininkų suvažiavimas
 • Jubiliejinis Šiaulių vyskupijos renginys
 • Paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
 • Įsteigtas Prienų dekanatas
 • Šeimų šventė Pažaislyje
 • Ekumeninė Sekminių šventė Šiauliuose
 • Lietuvos aklųjų maldos diena
 • Paminėtas kardinolo V. Sladkevičiaus atminimas
 • Lietuvos katalikiškųjų mokyklų bei Kauno II dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
 • Eucharistijos šventė Kauno Palemono parapijoje
 • Eucharistijos šventė Kauno šv. Antano parapijoje
 • Palangos bažnyčios jubiliejus
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Ganytojo žodis

 • Telšių vyskupo ganytojiškasis paraginimas vyskupijos tikintiesiems dalyvauti 2007 m. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

Bažnyčios dokumentai

Bažnyčia pasaulyje

 • Kelio sielovados gairės
 • Popiežius Asyžiuje akcentavo taikos būtinybę
 • Popiežius ragina stiprinti dialogą su dabarties kultūra
 • Vatikanas ragina neremti organizacijos Amnesty International
 

© „Bažnyčios žinios“