2007 balandžio 30
Nr. 8
PDF formuotė, 261kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius


Lietuvos Vyskupų Konferencija


Bažnyčia Lietuvoje

 • Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje
 • Maldos pusryčiai Kauno kurijoje
 • Atsinaujinimo diena Kaune
 • Marijos diena Šiluvoje
 • Vakaras apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės dvasingumą
 • Kun. Stasio Ylos knygos „Jurgis Matulaitis“ pristatymas
 • Pristatytas albumas „Liturginiai rūbai“
 • Pagerbtas Vilnijos kunigų atminimas
 • Koncertas popiežiui Jonui Pauliui II atminti
 • Pašventinta koplyčia
 • Suspendavimas
 • Vilkaviškio vyskupijos Caritas seminaras
 • Eucharistijos šventė Šv. Mikalojaus bažnyčioje Kaune
 • Gerosios Naujienos diena Lazdijuose
 • Velykinė šventė vaikams Alytuje
 • Knygos „Malonės versmės“ pristatymas Klaipėdoje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Benediktas XVI Posinodinis apaštališkasis paraginimas Sacramentum caritatis (tęsinys)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benedikto XVI 80-mečio minėjimas
 • Pristatyta popiežiaus knyga „Jėzus iš Nazareto“
 • Nekrikštytų vaikų sielos eina į dangų
 • Vedusiųjų kunigų statistika
 

© „Bažnyčios žinios“