„Bažnyčios žinios“. 2007 balandžio 30, Nr. 8. <<< atgal į numerio turinį

Visuomenės komunikavimo priemonių dienos minėjimas

Per Kristaus Žengimo į dangų – Šeštinių šventę minėsime Visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Šiais metais jai parinkta tema „Vaikai ir komunikavimo priemonės: ugdymo iššūkiai“. Šventasis Tėvas Benediktas XVI šiai dienai skirtame laiške pabrėžė komunikavimo priemonių įtaką vaikams bei jaunimui ir būtinybę mokyti tinkamai jomis naudotis. Komunikavimo priemonės gali prisidėti prie vaikų auklėjimo, pateikdamos grožio, tiesos ir gėrio pamokas bei ugdydamos jų laisvę bei atsakomybę. Ir priešingai, siūlydamos programas bei straipsnius, kur iškeliama prievarta, antisocialinis elgesys, vulgarizuojamas žmogaus lytiškumas, jos atlieka griaunantį vaidmenį. Bažnyčia kviečia ir ragina, kad visuomenės komunikavimo priemonės visada palaikytų žmogaus vertę ir orumą, iškeltų tikrąją santuokos ir šeimos gyvenimo reikšmę, pozityvius žmonijos laimėjimus ir siekius.

Kviečiame šią dieną melstis už žiniasklaidoje besidarbuojančius žmones, ypač katalikus žurnalistus, kurie gali reikšmingai prisidėti prie Evangelijos žinios ir tikrųjų vertybių skleidimo tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Sąmoningi katalikai turėtų jausti atsakomybę palaikyti katalikiškąją žiniasklaidą ir prisidėti prie jos plėtotės. Gerbiamus parapijų klebonus ir bažnyčių rektorius prašome visokeriopai skatinti tikinčiuosius prenumeruoti katalikišką spaudą ir įsigyti katalikiškų leidinių, pateikti jiems informaciją apie katalikiškas radijo ir televizijos programas, krikščioniškas interneto svetaines. Tik su visų mūsų parama katalikiškoji žiniasklaida pajėgs išsilaikyti ir atlikti tą svarbią užduotį, kurią jai yra patikėjusi Bažnyčia.

LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas
Arkiv. Sigitas Tamkevičius© „Bažnyčios žinios“