2007 sausio 18
Nr. 1
PDF formuotė, 541kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje

 • Šiaulių vyskupijos šeimos šventė
 • Šiaulių universiteto bendruomenės susitikimas su nuncijumi arkiv. P. S. Zurbriggenu
 • Konsekruotas naujasis Vilniaus arkikatedros altorius
 • Pašventinta Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Lietuvos kunigų seminarijų ir parengiamųjų kursų vadovų susitikimas
 • Telšių vyskupijos kunigų ugdymo susirinkimas
 • Aukštas Lietuvos Caritas darbo įvertinimas
 • Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kardinolas aplankė Lukiškių kalėjimą
 • Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų susitikimas
 • Savanorių susitikimas Kauno kurijoje
 • Kūčių vakarienė vargšams
 • Jaunimo piligriminė kelionė
 • Įteikta Stasio Lozoraičio premija
 • Keliais žodžiais

Homilijos

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas per Piemenėlių šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje
 • Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus homilija Prisikėlimo šventovėje

Straipsniai

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius lankėsi Romos Caritas valgykloje
 • Benediktas XVI: Kristus yra šviesa, Bažnyčia ją tik atspindi
 • Naujaisiais metais popiežius ragino kurti taiką ir gerbti žmogaus teises
 • Popiežius Siksto koplyčioje pakrikštijo trylika kūdikių
 • Popiežiaus kalba diplomatams

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“