„Bažnyčios žinios“. 2007 sausio 18, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį

Nauji leidiniai

Romualdas Dulskis. Maldos teologija ir pašaukimai. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. – 324 p.

Knygoje praskleidžiami pašaukimų žadinimo bei puoselėjimo momentai Senajame ir Naujajame Testamente, apžvelgiami pašaukimo keliai Katalikų Bažnyčios istorijoje, Rytų krikščionių dvasingume, net islame, induizme, budizme, konfucianizme.

Autorius skaitytoją taip pat supažindina su didžiaisiais maldos mokytojais, aptaria dikursinę, afektų ir paprastumo maldą, įvairius kontempliacijos bei susivienijimo maldos laipsnius.


© „Bažnyčios žinios“